Orbs

Övernaturligt eller?

Inte Orbs! Liknande klot....

Har ni sett mystiska strålar eller bollar av ljus i olika färger sväva i luften? Dessa ljusfenomen har fascinerat många och på vissa ställen har de gett upphov till myter som till exempel Lyktgubbar, även kallad Drakbloss, Irrbloss, Lysgubbar eller Drakeldar.

Lyktgubben var i folktronen en osalig ande efter en avliden lantmätare som medvetet fuskat, då ägogränserna mättes upp och flyttat en gräns utan tillstånd.

En lyktgubbe var därför dömd att i all evighet vandra längst den rätta ägogränsen och kunde ibland visa sig som ett hastigt irrbloss om natten. Om man följde en lyktgubbe i skogen skulle man sannolikt gå vilse.

Förr i världen kände man inte till varför plötsligt en eldslåga kunde uppenbara sig och man sökte en förklaring till det man inte förstod. Man ville skapa sammanhang och förstå sin omvärld och då måste ju irrblosset ha en funktion.

Man kunde också ha den mer allmänna föreställningen att irrblossen var själen från någon död människa (irrbloss har rapporterats från kyrkogårdar och galgbackar och lyktgubben kunde då vara ett spöke som inte fått ro i sin grav).

Den vetenskapliga teorin är att ovanstående är sumpgas.

Sumpgas är ett gemensamt namn för ett antal gaser som bildas vid nedbrytning av biologiskt material, främst under vatten eller i andra syrefattiga miljöer (oftast från hedar, myrar, mossar, träsk, kärr- eller sumpmark) som tränger upp ur marken och självantänds.

Huvudbeståndsdelen är metan, men även andra gaser kan förekomma, till exempel den starkt illaluktande gasen svavelväte.  Metan kan under vissa förhållanden självantända, vilket ger upphov till små flackande lågor där gasen bubblar upp.

Spökljus, irrbloss eller lyktgubbar bör inte blandas ihop med orber.

 


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)