Orbs

Övernaturligt eller?

Auror

Auran och dess färger

Ordet aura betyder utstrålning men i själva verket så är auran så oändligt mycket mer än bara en utstrålning från kroppen. När man pratar om auror så tänker sig de flesta ett skikt runt kroppen som bara är en massa fina färger men auran är så mycket mer än just det. Auran fungerar som ett skyddshölje mellan kroppen och omvärlden. En aura är ett energifält som finns omkring allt, även de saker som vi kallar döda t.ex. stenar men även djur och växter har sin aura. Mineralerna har en vit aura, växterna en gyllene och djuren en indigofärgad. Det enda djur som har en lika komplex aura som vi människor är delfinen. Det som skiljer människans aura från de övrigas är att vår aura är så mycket mer komplicerad och den består av många fler olika färger i olika nyanser. Denna komplexitet representerar människans medvetande och alla fysiska, emotionella och andliga funktioner. Auran består av fyra olika skikt.

Auran har 7 olika lager som alla har sin egen vibration och sin egen uppgift. De olika lagren är inte helt avskilda från varandra, utan går i varandra och går ända in mot kroppen.


Den Fysiska auran


Är den som är närmast våran kropp. Vi kan se den som en vit eller ljus blå färg tätt intill kroppen. När vi är friska och fulla av vitalitet så är detta lager ljust och utan utbuktning. När vi är sjuka kan en utbuktning ses nära den berörda kroppsdelen.


Den eteriska auran

Finns runt om den fysiska. Här kan man se olika färger och det är denna auran som kan tala om för oss vad som händer i en persons liv. Det är i den eteriska auran som de sju chakrana finns, från vilka vi lagrar allt som vi upplever och det är från den eteriska auran som chakrana tar in sin livsenergi för att sedan kunna föra och fördela energin vidare så vi kan hålla vår kropp levande. Slutar den eteriska energin att fungera så dör våra kroppar eftersom det är från denna vi tar till oss mineraler, vitaminer och proteiner.


Den vitala auran

Här är det tjockleken på auran som räknas, ju tjockare den är desto större immunförsvar har man. När detta skikt är tunt brukar vi känna oss mer sårbara än annars. Det är också från denna aura som vi kan ge andra människor mer energi. Alla har vi nog varit med om att träffa någon som fullständigt suger musten ur en. Det känns som om de sugit ur all energi från oss. Den vitala auran sänder meddelanden till chakrana, då speciellt det andra, tredje och fjärde chakrat vilket gör i sin tur att olika slags organ, då främst hjärta, lever, mage och tarmar påverkas. Resultatet kan bli till exempel matsmältningsproblem.


Den emotionella auran

Talar helt enkelt om vad vi tycker om och inte. Det är också från detta skikt som vi använder oss av när vi träffar en människa för första gången. Det är utifrån denna som vi talar om en människa har goda eller dåliga vibbar. Detta energifält är vårt känslofält där vi lagrar till exempel: lust, begär, passion, svartsjuka, avundsjuka, hat, girighet eller förälskelse m.m. En del kallar det även för maggropskänsla.


Den mentala auran

Den är ett uttryck för vår tankevärld. I den mentala auran finns dom begränsningar vi själva sätter upp, därför är allt vad vi tänker viktigt. Tankar är oftast relaterade till olika slags beslut men många av oss låter det endast stanna vid tanke. Detta gör att det uppstår energiblockering eftersom beslut är en tanke och därmed energi som sänds ut.

 animerad-groda.gif

Energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss. Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.

Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma. Inget är en slump, så den färg som visar sig omkring dig är den starkaste energin som du har med dig just nu oavsett om du vill eller inte. Det är den färg, den vibration som visar på din utvecklingsfas.

Kom ihåg att alla färgerna är rätt, sedan är det upp till dig om du väljer att tillföra dig den energin som finns i varje färg, om du behöver den energin eller om du vill in i en mer harmonisk. Klara, rena och täta färger i auran tyder på att man mår bra och är frisk. Lycka skapar rörelse och ger en lätt glansig effekt, om man är kär så får den en färg av ametist och rosenkvartsfärg.

Svaga och tunna färger visar att det är någonting som är fel t.ex. sjukdom. Sorgsenhet gör också att aurans färger blir svagare och kanske till och med gråblaskiga. Drömmande människor har ofta en svag aura eftersom att de är inte så jordade fysiskt se baschakrat, de står så att säga inte med bägge benen på jorden och det bidrar till att färgerna blir svagare.

 

Allt som vi gör och är med om påverkar hur färgerna i auran ser ut men de flesta färgförändringarna som sker i auran beror på inre förändringar. De visar att en energi i kroppen ökar, minskar eller att den är blockerad. Till och med den mat vi äter påverkar aurans färger, mat som är förpackad, innesluten eller lagrad innehåller ingen energi och bidrar till att göra auran tunn och blek. Fisk eller kött däremot innehåller mycket energi och bidrar till att auran blir tätare och får klarare färger. Grått och brunt är de vanligast missfärgningarna i auran, var i auran missfärgningen sitter motsvara problemets nivå, missfärgningarna står också i relation till chakrana.

Auran har precis som regnbågen sju stycken färger eller lager och varje färg motsvara en viss mänsklig funktion. De här sju färgerna motsvarar i sin tur de sju chakrana:

1. Först så har vi den vita färgen som ligger närmast vår fysiska kropp och den omger allt levande i vår värld.
2. Sedan så har vi den röda färgen som har med våra känslor och vår sexualitet att göra. Den hör också starkt ihop med vår fysiska kropp och är den färg som vibrerar med lägst frekvens.
3. Den tredje färgen är orange och den betecknar allt som sker i vår verksamma liv den rymmer vår livsenergi.
4. Våra emotioner ryms även i den gula färgen.
5. Den gröna färgen representerar vårt ego, vår personlighet och vår förmåga att tänka. Grönt är balansens färg.
6. Den sjätte färgen är blå och står för vår vilja och motivation.
7. Den sista färgen är indigo och den här färgen representerar vårt andliga jag, vår identitet och det eviga inom oss. 

 

animerad-groda.gif
 

Även om alla de här färgerna finns i en persons aura så är det en eller två färger som är mer dominanta än de andra i olika tidpunkter i våra liv. Under barndomen och fram till puberteten är det rött och orange som dominerar i auran, vid cirka tolv års ålder är det gult som börjar att ta överhanden, och från omkring 24 till 48 märks grönt och turkos mer, vilket visar på balans och god hälsa. Blått, violett och indigo blir allt mer dominerande efter 48 års ålder. Indigo är de starkaste färgen efter 72 års ålder och den tyder på att det är dags att börja att släppa taget och att det är dags för den nya generationen att ta vid. Idealiskt är det när alla färger är i rörelse in och igenom de olika lagren i auran, om det är så visar det på balans. De här indelningarna är mycket generella, varje människa har sin egna, personliga aura och färgerna ändras hela tiden.

Lev livet färgglatt, visa upp din färgstarka personlighet. Varje färg har sitt symbolvärde, sin identitet som vi kan tolka som en grund och sen till var på kroppen vi har de färgerna. Om vi t ex har vitt där det ska vara rött så är det en total obalans eller om det är lila där det ska vara gult så visar det på ett annat mönster än det som egentligen ska vara det rätta. Färgerna har sin plats på kroppen och när de inte är rätt så bildas nya mönster eller begränsningar. Fortfarande har vi inte träffat på någon som har haft alla chakras i rätt färg rakt igenom utan alla har vi våra begränsningar.

I solens strålar finns hela Prismafältet, detsamma som är i regnbågens som enbart visar på solstrålarna genom vatten. Vi är ljusvarelser uppbyggda av 65% vatten, så när solen skiner på oss skiner vi som regnbågen och det är uppdelat i 7 färger som nämnt innan: rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och lila. För att dina färger ska komma fram behöver du ljus att lysa upp och vatten för att tillföra energiflöde.

Var noga med ljuset omkring dig, en vanlig lampa kan störa ditt energifält och ta av dig ditt färgspektra istället för att lysa upp, nu finns det alternativa lampor (Wendels Biolight) som har samma energifrekvens som solen vilket ger dina färger den lyster som de behöver. Om du någon gång sett dig i spegeln inomhus, tyckt att det varit okej, gått ut och funnit att du inte alls såg ut på det sättet som du upplevde i det konstgjorda ljuset, tänk då hur själens ljus ser ut av att vara inne i det ljuset. Var gärna ute minst 1/2 timme per dag för att få till dig det livgivande ljuset.

 

Har du upplevt auran?

  • Blir du helt slut när du umgås med vissa personer, utan egentlig logisk förklaring?
  • Tänker du på en viss färg när du tänker på någon du känner?
  • Har du känt att någon har tittat på dig?
  • Kan du ibland känna att någon inte alls mår som de ger sken av?
  • Får vissa ljud, färger eller dofter dig att känna dig bättre eller sämre till mods?
  • Har du lagt märke till att vissa personer gör dig mer upprymd och ger dig mer energi?
  • Känns vissa rum skönare att vistas i än andra?
  • Kan du känna skillnad från ett rum till ett annat?
  • Minns du hur olika familjemedlemmars rum kändes olika när du växte upp?

 

Ickelevande materials aura

Även ickelevande material har sitt färgspektra, t.ex. koppar, kol och arsenik har röd aurautstrålning, guld och silver har grön, bly och svavel har blå, järn har hela spektrat.

 

animerad-groda.gif

 

Aurans färger


RÖD
Den röda färgen står för kraft, dominans, inriktning, målmedvetenhet, trygghet och familjebestyr. En röd person har ofta ledaregenskaper, ett aktivt leverne, drivande kraft, behov av fysisk aktivitet, sexuell energi. Han /hon är också praktiskt kreativ, modig, realistiskt, viljestark, ambitiös och grundad. Röda personer möts med respekt, är beslutsamma, övertygande och starka. Rött kan också ses förknippat med sex.

För mycket rött: aggressivitet, ilska, irritation, makt, frustration, värk och trötthet.


ORANGE
Den orange färgen står för kreativitet, impulser, uppfinningsrikedom, längtan, förverkliganden och passion. En orange person är ofta skapande, kreativ, en äventyrare, målmedveten, idérik, viljestark, mentalt aktiv, levnadsglad, njutande, visionär och självfokuserad.

För mycket orange:
egoism, rädsla, okoncentration.


GUL
Den gula färgen står för självet, idéer, studier, utveckling, socialt aktiv, spontanitet, uttryckande, visar även på självkänsla. En gul person är ofta glad, positiv, lekfull, utåtriktad, varmhjärtad, en tänkare, en inspiratör, fantasifull, underhållare, generös, sympatisk. Gula personer är medvetna om sig själv och kan hävda sin rätt.

För mycket gult: kontrollbehov.


MÖRKGUL
En mörkgul person är ofta analytisk, logisk, ärlig, strukturerad, konkret och ordningsam.

GRÖN
Den gröna färgen står för kärlek, healingkraft, ömhet, sensitivitet, gemenskap. En grön person är ofta harmonisk, empatisk, social, lugn, omhändertagande, ansvarstagande, kärleksfull, en bra organisatör och kommunikatör (lärare, läkare). Har en inre styrka och en helande förmåga. Gröna personer är starka i kärlekens namn, stark i relationer, gemenskap och har ett lugn och ro.

För mycket grönt: för snäll, risk för mesighet.


BLÅ
Den blå färgen står för kommunikation, socialt behov, utåtriktad, närvaro, intelligens, insikter och identitet (jaget). En blå person är ofta känslig, försiktig, hjälpsam, stillsam, fridfull, osjälvisk, stöttande, någon att lita på som ofta ställer upp och sätter andra i första rum. Blå personer når andra och är duktiga på kommunikation och få andra att lyssna.

För mycket blått: svårt att stanna upp och lyssna till sej själv, lätt att bli styrd.


INDIGO
Den indigo färgen står för andlig filosofi, tänkande, lyhördhet, visioner, andlig gemenskap, nytänkande, andligt medvetande, uttryckande, sökande, visioner och drömmar. En indigo person är ofta intuitiv, en drömmare, medveten, själslig. Har djupa inre känslor. Tar sig tid för sig själv och lyssnar inåt. Indigo personer utvecklar sig och sin andlighet och ser sin egen inre sanning.

För mycket indigo: för mycket visioner/illusioner.


VIOLETT/LILA
Den Violett/lila färgen står för livsåskådning, funderingar, andlig harmoni, sensitivitet och drömmande tillvaro. En violett/lila person är ofta En andlig visionär, djup, karismatisk, mjuk, eterisk, en teoretiker och en dagdrömmare. Har en andlig medvetenhet. Violett/lila personer utvecklar sin andlighet, mediterar och lyssnar på sin intuition.

För mycket lila: svävande ambitioner och drömmar.


ROSA
Den rosa färgen står för förälskelse, kontakt med andeväsen, andliga guider och avlidna, eller öppna upp din medialitet och universell kärlek. En rosa person är ofta kärleksfull, andlig, fredlig och vill väl.

VIT
Den vita färgen står för andlighet, klarhet, mirakel och flyt i livet samt ljus och öppenhet. Vita personer omvänder energier, skapar nytt, tillför extra energier och är öppna för förändringar.

MAGENTA

Magenta är färgen om du vill söka erfarenheter och utveckling, minnen av tidigare liv.

GRÅ
Den grå färgen står för att energin för tillfället är tömd och det område i livet som du ska uppmärksamma mest. Grå personer är neutrala, hämtar andan, glider med, slippa ansvar, avvaktar, inte synas. Grått visar på vana och tristess (det är kanske så att vi hela tiden behöver stimulans och motstånd för att vara alerta).

SVART
Svart visar på alla färger samlat i ett vilket kan ge mycket kraft men i auran visar det på tomhet, mörker och rädsla. Den svarta färgen innebär osynliga och dämpade energier. En svart person flyter på och är en yta med skydd till den de är, slår ner på takten. Svarta personer orkar inte med för mycket energi.

GULD
Guld är en ren positiv färg som visar på beskydd, gudomlig kontakt och mirakler in i livet.

SILVER
Silver är en annan ren energi som kan visa på kontakter bl. a annat med andra livsformer.

TURKOS
Turkos är en färg som visar på andlig utveckling i olika former, ex vis sökande och utveckling av sin andliga identitet. Ofta kommer turkost in i auran när vi söker vår andliga identitet, det kan också innebära en period av lätt turbulens.

Cerise
Cerise rosa färg visar på förälskelse, att man är uppfylld av positiva känslor. T.ex. när man är nykär, nybliven förälder eller väldigt positivt uppslukad av sin sysselsättning.

Ljusblå
Ljusblå visar på en andlig närvaro, en guide är för tillfälligt närmare än vanligt för att stödja i en intensiv period i ens liv. Det behöver inte betyda att man har det extra besvärligt men att man är inne i en ny fas i sitt liv.

Murrigt Grönt

Murrigt grön visar på missunsamhet och är vanlig vid depression. Man tycker sig vara orättvist behandlad, "alla andra har det bättre". Bitterhet.

Brun

Brun visar på materiell och ekonomisk tänkande. Kan tyda på oro för ekonomin eller helt enkelt att man tycker om att omge sig med vackra saker. Att man är materiellt intresserad. Brunt i baschakrat, längst ned i kroppen, vid könsorganen kan tyda på kroppsfixering och det kan också mycket brunt i auran visa på. Ganska vanlig hos yngre människor.

Pärlemor
Syns oftas kring medium.

Blekgrön
Andligt framåtskridande.

Limegrön

Kan synas på människors som ljuger och fuskar.

Äppelgrön
Healerfärg.

Regnbågsskimrande grön
Kan ses på människor som är mycket vänliga.

Olivgrön
Girighet.

Aprikos
Kommunicerar med omtanke och bryr sig om andra människor.

Laxrosa
Syns på människor som jobbar med ett yrke som de älskar.

Regnbågsskimrande rosa
Sexuell önskan.

Lavendel
Syns på människor som haft en nära-döden-upplevelse.

Vindruvslila
Lathet.

Karminröd
Syns på människor som söker förändring.

Scharlakansröd
Syns på människor med ett stort ego.

Rödvinsbordeaux
Självbestämmande.

Ljust Guldbrun
En period av problem är snart över.

Kolafärg
Syns på människor som går igenom en positiv förändring i sin karriär.

Koppar
Syns på människor som jobbar som gruvarbetare.

Mörkbrun
Syns på människor med sunt förnuft.

Chokladbrun
Syns på människor som är miljövårdare och jordbrukare.

Guldbrun
Syns på människor som arbetar hårt.

 

animerad-ko.gif


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)